آیا هوش مالی دارید؟

 

هوش مالی

در دنیای امروز هیچ سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست و دیگر نمی‌توان با کار سخت و تلاش شبانه‌روزی ثروتمند شد.

تنها چیزی که افراد را ثروتمند می‌کند «دانش» است.

دانشی که پول را درک کینم و معنی گردش آن را بدانیم.

این دانش همان «هوش مالی» است.

شما چقدر از این نوع هوش بهره‌مند هستید؟

با پنج نوع هوش مالی از دیدگاه رابرت کیوساکی آشنا شویم و وجود هر کدام را در خود سراغ بگیریم.

درآمد بیشتر: اگر درحال تلاش برای کسب درآمد بیشتر هستید یعنی در حال تقویت هوش مالی شماره یک خود هستید.

نگهداری از ثروت: اگر از درآمدی که به دست آوردید پس‌انداز بیشتری کردید موفقیت مالی به شما رو خواهد کرد.

برنامه‌ریزی پول: اگر باپولی که پس‌انداز کرده‌اید شروع به سرمایه‌گذاری کنید در حال تقویت نوع سوم از هوش مالی خود هستید.

توانایی اهرم کردن پول: با یادگرفتن روش‌های صحیح سرمایه‌گذای می‌توانید کاری کنید که از پول‌تان به عنوان یک اهرم برای ثروتمندشدن استفاده کنید.

افزایش دانش مالی: نسبت به بقیه بسیار مهم‌تر است. باید آموزش‌های مالی را از نقطه صفر و ابتدایی‌ترین موضوعات شروع کرد و آرام آرام با کسب تجربه آنها را غنی‌تر کرد.

 

 

مطالعه بیشتر