آیا یادگیری سواد مالی برای ثروتمندان لازم است؟

ثروتمندان

 

امروزه یادگیری سواد مالی برای تمامی اقشار جامعه از فقیرترین خانواده‌ها گرفته تا ثروتمندترین آنها یک امر ضروری است.

شاید با خود بگویید کسی که ثروتمند است چه نیازی به این آموزش‌ها دارد؟

باید در جواب بگویم این آموزش‌ها برای ثروتمندان بسیار بیشتر از فقرا مورد نیاز است.

فقیر هدفش از سواد مالی رسیدن به پول بیشتر و رهایی از فقر است

ثروتمند غیر از هدف رسیدن به پول بیشتر باید به این هم فکر کند که از آنچه به دست آورده است محافظت کند و ثروتش را از دست ندهد.

می‌دانید که دردی که در از دست دادن است چندین برابر بیشتر و بزرگ‌تر از لذتی است که در به دست آوردن حاصل می‌شود.

پس برای ثروتمندان یادگیری سواد مالی بسیار ضروری‌تر است.

مطالعه بیشتر