درباره ما

رسالت اصلی من در مدرسه سرمایه‌گذاری این است که کمک کنم تا افراد پیشرو جامعه با مدیریت بهتر پول و سرمایه‌‌شان، موفقیت‌های مالی بیشتری کسب کنند و درآمد و جایگاه بالاتری داشته باشند.

شما مسئول اصلی وضعیت مالی خود هستید.

پدر و مادر، رئیس، کارمند، همسایه، دوست و آشنا هیچ کدام نمیتوانند و نباید تاثیری بر امور مالی شما بگذارند.

نحوه خرج کردن پول، پساندازکردن و به دست آوردن آن، چیزی است کاملا شخصی و کسی به جای شما این امورات را بر عهده نمیگیرد.

موقعیت مالی شما ناشی از تصمیماتی است که میگیرید و این تصمیمات بر پایه نگرش و ذهنیت شما شکل میگیرد.

این نگرش شماست که باعث میشود گاهی برای رسیدن به یک هدف بزرگتر در دراز مدت، اهداف کوچکتر را قربانی کنید.

همین نگرش است که به شما میگوید چه زمانی ماشین قدیمیتان را تعویض کنید و یکی نو بخرید

و دهها تصمیم مالی که ممکن است هر روز با آن روبرو شوید.

اگر تصمیمات مالی به صورت حرفهای و هوشمندانه اتخاذ شوند کمکم ما را در مسیر استقلال مالی قرار میدهند.

ما در وب سایت مدرسه سرمایه‌گذاری این ادعا را داریم که میتوانیم اندک اندک یک ذهنیت درست و حرفهای در مورد امورات مالی شخصی در شما ایجاد کنیم و این ذهنیت کمکم باعث میشود رفتارهای صحیح مالی را از خود بروز دهید.

ما هرگز ادعا نمیکنیم میتوانیم روشهایی را به شما آموزش دهیم که یک شبه پولدار شوید یا در عرض یک ماه به درآمد و ثروت نجومی برسید اما با جرات میگوییم که اگر مطالب وبسایت و کانال مدرسه سرمایهگذاری را دنبال کنید نگرشی مثبت و حرفهای در ناخودآگاهتان ایجاد شود که خودبخود شما را به سمت رفتارهای درست مالی سوق دهد. البته حتما انتظار داریم که در کنار مطالعه مقالات و مطالب مرتبط با زمینهی مالی به اجرای آنها در امورات روزمره خود هم بپردازید تا به تثبیت سریعتر آنها در ناخودآگاهتان کمک کنید.

من صلاحالدین عشقی هستم دانشآموختهی رشته مهندسی نرمافزار در مقطع ارشد

 فعالیت چند ساله در بازار بورس تهران و همچنین مشارکت در انجام چند پروژه عمرانی باعث شد لزوم داشتن سواد مالی و مدیریت پول را به صورت جدی حس کنم و همین سبب شد یکسری مطالعات  و آموزشهای گسترده در این زمینه داشته باشم.

ماحصل تجربیات و آموختههای قبلی، فعلی و آنچه در آینده به آن میرسم را در این وب سایت با شما شریک خواهم شد باشد که بتوانم در تغییر گوشهای از ذهنیت و باور شما نسبت به پول و امورات مالی نقشی ایفا کرده باشم.

قطعا نظرات و تجربیات شما میتواند هم برای من و هم برای دیگر مخاطبان سایت بسیار ارزشمند باشد پس با دیدهی منت پذیرای دیدگاههای شما عزیزان هستم.