مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت ششم؛ ایجاد فایل بودجه‌بندی-۲

بودجه بندی

 

در درس قبلی به دوگام از مجموع هفت گام جهت تولید فایل بودجه‌بندی اشاره کردیم این گام‌ها به این شکل بودند:

  • گام اول: اهداف مالی خود را تعیین کنید
  • گام دوم: درآمد خود را محاسبه کنید

و حال در ادامه به بررسی گام‌های بعدی می‌پردازیم:

گام سوم: در فایل بودجهبندی به صندوق ضروری پول و صندوق پسانداز اهمیت ویژه بدهید.

برای این که بتوانید هر ماه پولی برای صندوق ضروری پول و صندوق پس‌انداز  جهت امنیت مالی خود در آینده کنار بگذارید حتما در فایل بودجه‌بندی ماهیانه آن را بگنجانید. مشاوران مالی پیشنهاد می‌دهند که در صندوق ضروری پول معادل سه الی شش ماه تامین هزینه‌های زندگی پول نقد یا معادل آن با قدرت نقدشوندگی بالا داشته باشید. این پول جهت مواقع ضروری و هنگام وقوع مشکلات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. غیر از صندوق ضروری پول که بعد از مدتی پس‌انداز کردن در آن قطع می‌شود باید صندوق پس‌اندازی داشته باشید که هرماه در آن مقداری ذخیره کنید و هر موقع به مقدار مناسبی رسیدآن را در جایی سرمایه‌گذاری کنید.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که اغلب افراد در مورد پس‌انداز کردن مرتکب می‌شوند این است که آخرهر ماه از پولی که پس‌انداز کرده‌اند برداشت می‌کنند و آن را برای کارهای دیگر هزینه می‌کنند. اگر شما هم مرتکب این اشتباه می‌شوید بدانید که با این روش هیچ پولی برای پس‌انداز کردن باقی نمی‌ماند. از آنجا که پس‌انداز کردن برای دست‌یابی به اهداف بلندمدت و همچنین امنیت مالی ضروری است پس یادتان باشد که «قبل از هر نوع هزینه‌ای سهم خودتان را بپردازید.»

فایل بودجه بندی

گام چهارم: هزینههای ثابت را در فایل بودجهبندی بگنجانید.

تعهدهای مالی که برای خود ایجاد کرده‌اید حتما بخشی از فایل بودجه‌بندی را به خود اختصاص می‌دهند این تعهدها شامل هزینه‌های ثابتی هستند که هر ماه باید پرداخت کنید. پرداخت اقساط ماهیانه، اجاره‌ خانه، بیمه عمر و هز نوع هزینه‌ای که هر ماه به صورت ثابت تکرار می‌شود جزو این نوع هزینه‌ها هستند.

فایل بودجه‌بندی ساختاری شبیه صورت‌حساب گردش وجوه نقد دارد که قبلا در درس چهارم بررسی شد. در صورت‌حساب گردش وجوه نقد هزینه‌هایی که به صورت واقعی انجام می‌شوند ثبت می‌شود در حالی‌که در فایل بودجه‌بندی هزینه‌هایی که انتظار داریم در طی ماه داشته باشیم را ثبت می‌کنیم.

گام پنجم: هزینههای متغیر را در فایل بودجهبندی بگنجانید.

برنامه‌ریزی برای هزینه‌های متغیر به سادگی هزینه‌های ثابت یا پس‌انداز نیست. هزینه‌های متغیر تحت تاثیر شرایط مختلف زمانی، اقتصادی، خانوادگی و … قابل تغییر هستند. برای این که تخمین خوبی برای هزینه‌های متغیر داشته باشید می‌توانید برای چند ماه پیاپی فایل صورت‌حساب گردش وجوه نقد را بررسی کنید و آن را زیر نظر بگیرید. با انجام این کار در آینده می‌توانید هر بار تخمین‌هایتان را برای هزینه‌های متغیر بهبود بخشید.

گام ششم: مقدار دقیق هزینهها را در پایان ماه ثبت کنید.

بعد از این که فایل بودجه‌بندی که شامل اهداف مالی، وضعیت درآمدی، هزینه‌های ثابت و هزینه‌های متغیر است را ثبت کردید باید در طول ماه مقدار اصلی درآمدها و هزینه‌های خود را زیر نظر بگیرید و مقدار آنها را در ستون کناری هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده یادداشت کنید ستونی که این مقادیر زیر آن یادداشت می‌شود ستون مقادیر واقعی نامیده می‌شود. در کنار آن ستون دیگری وجود دارد که  اختلاف مقادیر نام دارد در زیر این ستون می‌توانید اختلاف مقدار واقعی درآمدها و هزینه‌ها را با مقادیری که خودتان پیش‌بینی کرده‌بودید یادداشت کنید.

گام هفتم: مرور و بازنگری فایلهای بودجهبندی و بررسی میزان پیشرفت در رسیدن به اهداف

مانند هر نوع فعالیت تصمیم‌گیری، ایجاد یک فایل بودجه‌بندی دقیق هم نیازمند این است که هر بار با بازنگری و بررسی پیش‌بینی‌ها نسبت به آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده است در تکمیل‌تر کردن آن برای ماه بعدی پیشرفتی حاصل کنید. اگر مدتی بر روی این کار مداومت داشته باشید و فایل‌های بودجه‌بندی ماه‌های قبل را به دقت بررسی کنید می‌توانید کم‌کم به نوشتن بودجه‌بندی نزدیک به واقعیت هم برسید.

در درس بعدی بحث مفصلی راجع به بررسی و ارزیابی فایل بودجه‌بندی خواهیم داشت.

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت اول؛ لزوم قبول مسئولیت

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت دوم؛ ثبت و نگهداری اسناد مالی

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت سوم؛ ایجاد فایل ترازنامه

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت چهارم؛ ایجاد فایل صورت‌حساب گردش وجوه نقد

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت پنجم؛ ایجاد فایل بودجه‌بندی-۱

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت ششم؛ ایجاد فایل بودجه‌بندی-۲

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت هفتم؛ لزوم تحلیل و ارزیابی اسناد مالی

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت هشتم؛ تحلیل SWOT

مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت نهم؛ نکته‌های کاربردی مهم

مطالعه بیشتر