هرکدام از ما چقدر پول لازم داریم؟

پول

 

همه‌ی ما به پول نیاز داریم. بدون پول زندگی در دنیای مدرن غیرممکن است.

امروزه فقط عده‌ی اندکی از افراد هستند که می‌توانند خودشان خانه‌شان را بسازند، لباس‌هایشان را ببافند و غذای خود را بدون پول از محیط زندگی خود تامین کنند.

بسیاری از ما، مهارت و توان انجام همه‌ی نیازهای شخصی خود را نداریم.

اما از بحث دور نشویم، واقعا هرکدام از ما به چه مقدار پول نیاز داریم؟

چه چیزهایی نیاز دارید و چه چیزهایی میخواهید؟

هر کدام از افراد نیازها و خواسته‌هایی دارند.

نیازها آنهایی هستند که برای زنده‌ماندن به آنها احتیاج شدید داریم. مثلا غذا، پوشاک، مسکن و دارو

خواسته‌ها آنهایی هستند که نیاز شدید و حیاتی نیستند اما زندگی را راحتر و دلپذیرتر می‌کنند.

خواسته‌ها هم سطوحی دارند و هر سطح که پیشرفته‌تر می‌شود پول بیشتری لازم خواهد داشت.

در حالت کلی نیازها و خواسته‌ها به پنج سطح تقسیم‌بندی می‌شوند

سطح اول: نیازهایی که برای زندهماندن به آنها احتیاج داریم

مانند غذا، پوشاک، سرپناه، دارو

سطح دوم: خواستههایی که زندگی را راحتتر میکنند

مانند داشتن چند دست لباس و کفش، کمک به خیریه‌ها

سطح سوم: خواستههایی که ایدههای خوبی هستند و البته ضروری

مانند پس‌انداز کردن

سطح چهارم: خواستههایی که لوکس هستند

مانند رفتن به مسافرت، انجام کارهای تفریحی و لذت‌بخش

 سطح پنجم: خواستههایی که واقعا نیاز نداریم اما دوست داریم که داشته باشیم

مانند داشتن چند ماشین، چند خانه بزرگ

 

شما در کدام سطح زندگی میکنید؟

مطالعه بیشتر