هفت دسته از افرادی که عادات مالی بد دارند

عادت بد مالی

 

اگر احساس می‌کنید به حداقل یکی از این هفت دسته از افراد تعلق دارید حتما به عادات مالی خود نظری دوباره بیافکنید و سعی کنید آن را به شیوه‌ای درست هدایت کنید

دسته اول: این افراد همیشه در پرداخت اقساط بانکی و پولی که بر عهده دارند اهمال‌کاری می‌کنند و آن را به تاخیر می‌اندازند

دسته دوم: این افراد احساس می‌کنند حتما باید پول زیادی داشته باشند تا شروع به پس‌اندازکردن کنند

دسته سوم: این دسته از افراد پس‌انداز می‌کنند اما چون هیچ هدف مالی برای آن در نظر نمی‌گیرند نمی‌توانند در پس‌اندازکردن موفق عمل کنند و اغلب در میانه راه انگیزه خود را از دست می‌دهند.

دسته چهارم: این دسته از افراد پس‌انداز می‌کنند اما گاه‌وبیگاه از مبلغ پس‌اندازشده برداشت می‌کنند تا نیازهای غیرضروری خود را با آن برآورده کنند

دسته پنجم: این دسته از افراد بدون برنامه‌ریزی و تصمیم قبلی خرید می‌کنند و اغلب از خریدهای خود پشیمان می‌شوند

دسته ششم: این دسته از افراد در بحث‌های مالی دچار خجولی می‌شوند و نمی‌توانند از حق خود دفاع کنند.

دسته هفتم: این دسته از افراد فکر می‌کنند هر موقع احساس ناراحتی کردند با خرید کنند حالشان بهتر می‌شود.

مطالعه بیشتر