یادگیری سواد مالی یک ضرورت است

سواد مالی

 

یادگیری سواد مالی یک مهارت ضروری برای زندگی در عصرحاضر است.

همه‌ی افراد در هر سنی که باشند مجبور به گرفتن تصمیمات مالی هستند.

در کودکی تصمیم می‌گیریم که چگونه پول توجیبی‌مان را خرج کنیم

در نوجوانی تصمیم می‌گیریم چگونه لباس‌هایمان را بخریم

در جوانی تصمیم می‌گیریم چگونه اولین ماشین‌مان را بخریم

در میان‌سالی تصمیم می‌گیریم چگونه خانه‌ای خریداری کنیم

در کهن‌سالی تصمیم می‌گیریم چگونه حقوق بازنشستگی‌مان را خرج کنیم

سواد مالی کمک می‌کند که هر کدام از این تصمیات را به درستی انجام دهیم و به لحاظ مالی هوشمند به نظر برسیم.

مطالعه بیشتر