یک عامل بسیار مهم و کلیدی در مسیر رسیدن به استقلال مالی

استقلال مالی

 

اگر همین الان کسی از شما بپرسد که واقعا از زندگی چه می‌خواهید، به احتمال خیلی زیاد جواب شما پول زیاد، شغل خوب یا چیزهایی از این دست نخواهد بود.

شما هم مثل اکثر آدم‌های این کره خاکی دنبال خوشبختی هستید و این چیزی است که واقعا می‌خواهید.

اما معنای خوشبختی؟

تعریف همه‌ی ما از خوشبختی یکی نیست.

اما در نهایت چیزی که از خوشبختی انتظار داریم خوشحالی، رضایت درونی و کامل بودن است.

هرچقدر خودمان را بیشتر بشناسیم تعریف جامع‌تر و دقیق‌تری از خوشبختی خواهیم داشت.

و اگر بدانیم تمام کارهایی که در هر لحظه انجام می‌دهیم و افکاری که در هر لحظه ازذهن‌مان می‌گذرد به سمت چیزی حرکت خواهد کرد که آن را به عنوان خوشبختی پذیرفته‌ایم و باز اگر بدانیم هرچه تعریف ما از خوشبختی دقیق‌تر و کامل‌تر باشد رفتار و افکار ما منطقی‌تر و درست‌تر خواهد بود، لزوم خودشناسی و تفکر در احوالات درونی خودمان بیش از پیش آشکار خواهد شد.

تصمیمات پولی و مالی که در طول زندگی خود می‌گیریم از این قاعده مستثنی نیستند.

اگر خودشناسی غلطی داشته باشیم و به دنبال آن خوشبختی را به غلط برای خود تعبیر کرده باشیم هیچ تکنیک، روش و استراتژی در مسایل مالی نمی‌تواند منجر به گرفتن تصمیات مالی منطقی شود.

نتیجه این که برای گرفتن تصمیات مالی درست و منطقی باید خودشناسی داشته باشیم.

اگر درک درستی از خود داشته باشیم رفتارمان در قبال پول منطقی‌تر و درست‌تر خواهد شد و اگر این رفتارها توام با تکنیک‌های درست مالی باشد می‌تواند جریان رسیدن به استقلال مالی را تسریع بخشد.

مطالعه بیشتر