مالی رفتاری و پس‌انداز
مشاهد مطلب
ویدیو: مالی رفتاری و بررسی رفتار پس‌انداز در میان انسان‌ها

در مالی رفتاری، رفتار واقعی انسان‌ها در برابر پدیده‌های مالی بررسی می‌شود و دلیل این که در قبال برخی مسیرهای کاملا منطقی که باید در پیش بگیریم راه‌های متفاوتی انتخاب می‌کنیم را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برچسب‌ها :
شاخص جینی
مشاهد مطلب
ویدیو: آموزش مفهوم شاخص جینی

اختلاف ثروت موجود در جامعه در اقتصاد با عنوان «نابرابری توزیع ثروت» بیان می‌شود و «شاخص جینی» شاخصی است که میزان این نابرابری را در جامعه نشان می‌دهد.

برچسب‌ها :
شاخص تورم
مشاهد مطلب
ویدیو: آموزش مفهوم شاخص تورم

در این ویدیو به آموزش شاخص تورم پرداختیم و با نمایش نمودار تورم در ایران مقایسه‌ای با کشورهای جهان انجام داده‌یم همچنین به معرفی محاسبه‌گر تورم هم پرداختیم

برچسب‌ها :
درآمد سرانه
مشاهد مطلب
ویدیو: آموزش مفهوم شاخص درآمد سرانه

یک ویدیوی آموزشی در مورد مفهوم شاخاص درآمد سرانه به همراه فایل متنی آن و مقایسه‌ای بین کشورهای جهان را می‌توانید در این پست بخوانید.

برچسب‌ها :
مقدمه
مشاهد مطلب
ویدیو: آموزش مفهوم نرخ رشد اقتصادی

ویدیوی آموزش مفهوم و کاربرد شاخص نرخ رشد اقتصادی به همراه فایل متنی و تصاویر اسلایدهای این ویدیوی آموزشی به عنوان دومیت درس از مجموعه آموزش مفاهیم مالی

برچسب‌ها :
مقدمه تولید ناخالص داخلی
مشاهد مطلب
ویدیو: آموزش مفهوم شاخص تولید ناخالص داخلی

آموزش مفهوم و کاربرد شاخص تولید ناخالص داخلی از طریق ویدیو و همچنین ارایه متنی. در این آموزش مختصر و مفید نکات آموزنده‌ای در باره این شاخص مطرح شده است.

برچسب‌ها :