بازار مسکن
مشاهد مطلب
بازدهی سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران-بازار مسکن-قسمت اول

در این نوشته و البته نوشته‌های آتی می‌خواهیم وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران را با دید بلند مدت بررسی کنیم اولین بازار مورد بررسی بازار مسکن است.

برچسب‌ها :
سرمایه‌گذاری یا کسب‌وکار
مشاهد مطلب
سرمایه‌گذاری یا کسب‌وکار

در این نوشته به بررسی شغل سرمایه‌گذاری پرداخته‌ایم و درمقایسه با راه‌اندازی کسب‌وکار برخی مزایای سرمایه‌گذاری در بورس را بیان کرده‌ایم

برچسب‌ها :
سرمایه‌گذاری
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- سرمایه‌گذاری، ضرورت انکار‌ناپذیر پیش روی خانواده‌ها – قسمت بیست و دوم

اما آیا برای رسیدن به شغل سرمایه‌گذاری حتما باید پول زیادی داشته باشیم یا این که باید شغل کارمندی یا خویش‌فرمایی یا کارفرمایی خود را رها کنیم؟

برچسب‌ها :
کسب‌وکار
مشاهد مطلب
سیلی بازار بر آموخته‌های تئوریک دانشگاه

بررسی نقش آموزش‌های دانشگاهی در مقابل آموخته‌های بازار، به هنگام راه‌اندازی یک کسب‌وکار و این که بدون تجربه بازار مدیریت کسب و کار امکان‌پذیر نیست.

برچسب‌ها :
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- جایگاه سرمایه‌گذاری در میان مشاغل -قسمت بیست‌ویکم

در این درس به بررسی چهار مدل کسب وکار از دیدگاه رابرت کیوساکی پرداخته‌ایم و جایگاه سرمایه‌گذاری را در میان این کسب و کارها بررسی کرده‌ایم.

برچسب‌ها :
خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه
مشاهد مطلب
مالی رفتاری و خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه – قسمت چهارم

کسانی که وارد بازارهای سرمایه‌گذاری می‌شوند احساس می‌کنند بیشتر افراد در این بازارها دچار ضرر می‌شوند اما در مورد خود حس خوش‌بینی دارند.

برچسب‌ها :
ریچارد تیلر
مشاهد مطلب
مالی رفتاری – پدیدآورندگان

علم مالی رفتاری علمی جدید است که پیشینه‌ی آن در اصل به تحقیقات سه نفر از محققان و پژوهشگران معاصر علم اقتصاد برمی‌گردد. در ادامه به معرفی اجمالی این محققان می‌پردازیم:

برچسب‌ها :
مالی رفتاری
مشاهد مطلب
مالی رفتاری – دلایل رشد

قبل از این که بحث اصلی راجع به مسایل مربوط به مالی رفتاری را شروع کنیم می‌خواهیم از نگاهی بالاتر به موضوع نگاه کنیم و مالی رفتاری را به عنوان زیر شاخه‌ای از علم اقتصاد ببینیم که در مقابل مفاهیم اساسی و پایه‌ای این علم بوجود آمد.

برچسب‌ها :
مالی رفتاری
مشاهد مطلب
مالی رفتاری – مقدمه

شاخه‌ای از علم اقتصاد با نام «مالی رفتاری» سعی می‌کند با ترکیب نظریه‌های روانشناسی در کنار نظریه‌های پایه‌ای علم اقتصاد به توجیه این پارادوکس بپردازد.

برچسب‌ها :
مالی رفتاری و پس‌انداز
مشاهد مطلب
ویدیو: مالی رفتاری و بررسی رفتار پس‌انداز در میان انسان‌ها

در مالی رفتاری، رفتار واقعی انسان‌ها در برابر پدیده‌های مالی بررسی می‌شود و دلیل این که در قبال برخی مسیرهای کاملا منطقی که باید در پیش بگیریم راه‌های متفاوتی انتخاب می‌کنیم را مورد بررسی قرار می‌دهد.

برچسب‌ها :
سبد سرمایه‌گذاری
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- سبد سرمایه‌گذاری -قسمت بیستم

«همه تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد نگذار». این جمله که به نوعی اشاره به سبد سرمایه‌گذاری دارد در مورد مدیریت ریسک هم استفاده می‌شود

برچسب‌ها :
سرمایه‌گذاری
مشاهد مطلب
ثروت از طریق کارکردن به دست نمی‌آید

این نوشته به اهمیت سرمایه‌گذاری در رابطه با کسب ثروت می‌پردازد و این که اگر سرمایه‌گذاری در زمان مناسبی انجام گیرد از طریق سود مرکب می‌تواند شگفتی ساز شود.

برچسب‌ها :
ریسک سرمایه‌گذاری
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- ریسک سرمایه‌گذاری -قسمت نوزدهم

ریسک سرمایه‌گذاری شامل هر نوع عدم قطعیت در رابطه با سرمایه‌گذاری شماست که می‌تواند به نحوی تاثیر منفی بر روی سرمایه و سود حاصل از آن بگذارد.

برچسب‌ها :
سود مرکب
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- سرمایه‌گذاری و سود مرکب -قسمت هجدهم

در این نوشته به صورت مفصل به بحث راجع به سود مرکب در سرمایه‌گذاری پرداخته‌ایم و روش‌های محاسبه آن را همراه با مثال کاربردی توضیح داده‌ایم.

برچسب‌ها :
سرمایه‌گذاری
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- سرمایه‌گذاری -قسمت هفدهم

حوزه سوم سواد مالی که مربوط به سرمایه‌گذاری است در این درس بررسی شده است. سه نکته در این نوشته بررسی شده است که برای داشتن یک سرمایه‌گذاری خوب لازم هستند.

برچسب‌ها :
پس‌انداز و سرمایه‌گذاری
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- پس‌انداز و سرمایه‌گذاری -قسمت شانزدهم

در این نوشته به بررسی سومین هدف از پس‌اندازکردن یعنی موضوع پس‌انداز و سرمایه‌گذاری پرداختیم و نقش سرمایه‌گذاری را در رسیدن به استقلال مالی بحث کردیم.

برچسب‌ها :
پس‌انداز و دست‌یابی به اهداف مالی
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- پس‌انداز و اهداف مالی -قسمت پانزدهم

در این نوشته به بررسی هدف دوم از پس‌انداز کردن پرداخته‌ایم. این هدف شامل پس‌انداز کردن به منظور دست‌یابی به اهداف مالی است. اهداف مالی همان تامین منابع مالی هستند.

برچسب‌ها :
صندوق ضروری پول
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- پس‌انداز و صندوق ضروری پول -قسمت چهاردهم

اولین برنامه پس‌انداز خود را برای ایجاد صندوق ضروری پول اختصاص دهید و تا مبلغ این صندوق تکمیل نشده است لازم نیست در فکر پس‌انداز دیگری باشید.

برچسب‌ها :
دلایل پس‌انداز کردن
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- دلایل پس‌انداز کردن -قسمت سیزدهم

در این درس که در ادامه مبحث پس‌انداز کردن آمده است به بررسی دلایل پس‌انداز کردن می‌پردازیم و سه دلیل برای آن ذکر می‌کنیم که هرکدام دارای اولویتی هستند.

برچسب‌ها :
پس‌انداز کردن
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- پس‌انداز کردن -قسمت دوازدهم

در این درس به دومین حوزه از حوزه‌های اصلی مرتبط با سواد مالی می‌پردازیم. این حوزه مربوط به پس‌انداز کردن است. در این درس به اهمیت پس‌انداز پرداخته‌ایم.

برچسب‌ها :
خرید کردن
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – خرید کردن- جمع‌بندی نهایی- قسمت یازدهم

در این درس به یک جمع‌بندی نهایی از عادت‌ها در هنگام خرید کردن پرداخته‌ایم و با بیان مجدد هر کدام از این عادت‌ها به توضیح مختصری در مورد هر کدام پرداخته‌ایم.

برچسب‌ها :
مستندسازی اسناد خرید
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید- مستندسازی اسناد خرید – قسمت دهم

در این نوشته عادت مستندسازی اسناد خرید را بررسی می‌کنیم. مستندسازی شامل تمام مدارک، فاکتورها و رسید تراکنش‌هایی می‌شود که ضمن خرید آنها را دریافت کرده‌اید.

برچسب‌ها :
نکات کاربردی صمن خرید
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید- نکات کاربردی ضمن خرید – قسمت نهم

در این نوشته به بررسی نکات کاربردی ضمن خرید می‌پردازیم که یک شخص حرفه‌ای در هنگام خرید کردن آنها را رعایت می‌کند. این نکات ضمن خرید کردن کاربرد دارند.

برچسب‌ها :
قانون 48 ساعت
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید-قانون ۴۸ ساعت– قسمت هشتم

در این نوشته به بررسی سومین عادت خوب در دوره قبل از خرید می‌پردازیم. این عادت خوب، عادت استفاده از قانون ۴۸ ساعت در هنگام خریدهای بدون برنامه‌ریزی است.

برچسب‌ها : ,
علم اعداد
مشاهد مطلب
چقدر با اعداد احساس راحتی می‌کنید؟

چقدر نسبت به اعداد حساس هستید و اعداد چقدر در زندگی شما نقش بازی می‌کنند؟ وقتی نوبت به امور مالی می‌رسد نقش اعداد و تاثیری که بر تصمیم‌گیری‌هایمان دارند بسیار پررنگ‌تر از هر چیز دیگری است.

برچسب‌ها :
تحقیق قیمت
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید- تحقیق قیمت – قسمت هفتم

در این مقاله به بررسی یکی دیگر از عادت‌های خوب در دوره قبل از خرید پرداخته‌ایم. این عادت، عادت تحقیق قیمت است که حتما باید به آن توجه جدی داشته باشیم.

برچسب‌ها :
عادت بودجه‌بندی در خرید
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب در خرید کردن -بودجه‌بندی– قسمت ششم

در این نوشته به بررسی عادت‌‌های خوب در خرید کردن پرداخته‌ایم و در سه دوره زمانی قبل از خرید، هنگام خرید و بعد از خرید به بررسی این عادت‌ها پرداخته‌ایم.

برچسب‌ها :
خرید مسکن
مشاهد مطلب
یک راه تامین مالی برای کسانی که قصد خرید مسکن دارند

خرید مسکن از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌هایی است که کسی در طول زندگی اش با آن روبرو شود شما نمی‌توانید با پس‌اندازی که در گذشته داشته اید صاحب خانه شوید

برچسب‌ها :
خرید از روی خجولی
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت خرید از روی خجولی – قسمت پنجم

بررسی یکی از عادت‌های بد خرید کردن به عنوان خرید از روی خجولی در این نوشته مورد بحث قرار گرفته است و راهکارهایی برای اجتناب از آن معرفی شده است.

برچسب‌ها :
عادت‌های بد در خرید کردن
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های بد در خرید کردن – قسمت چهارم

هدف این نوشته این است که شما را برخی عادت‌های بد در خرید کردن آشنا کند و برای رفع آنها راه‌کارهایی عملی پیشنهاد دهد.دو عادت بد ضمن خرید کردن بررسی خواهد شد.

برچسب‌ها : ,
خرید کردن
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – خرید کردن – قسمت سوم

یکی از مهم‌ترین کارهایی که همه ما با پول انجام می‌دهیم خرید کردن است. از دوران کودکی این پروسه شروع می‌شود و تا هر زمان که زنده باشیم و زندگی کنیم با خرید کردن همراه هستیم.

برچسب‌ها :
حوزه‌های مرتبط با سوادمالی
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – حوزه‌های مرتبط با سواد مالی – قسمت دوم

برای این که تفکیکی در حوزه‌های مرتبط با سواد مالی داشته باشیم آن را در چهار حوزه بررسی خواهیم کرد می‌توان به اقتضای موقعیت جنبه‌های دیگری هم بر آن افزود.

برچسب‌ها :
سوادمالی
مشاهد مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – لزوم سواد مالی – قسمت اول

در این دوره قصد داریم شما را با مفاهیم اصلی در سواد مالی آشنا کنیم و انواع مهارت‌هایی که لازم است به عنوان یک باسواد مالی داشته باشید را معرفی خواهیم کرد و به تشریح هر کدام از آنها خواهیم پرداخت.

برچسب‌ها :
مشاهد مطلب
دوره صفر تا صد آشنایی با چک – اگر چک‌تان برگشت خورد باید چکار کنید؟ – قسمت نهم

در این نوشته نقش شما را به عنوان صادرکننده چک وقتی که چک‌تان برگشت خورده باشد بررسی می‌کنیم و سناریوهای مختلف را بررسی می‌کنیم.

برچسب‌ها : ,
شکایت کیفری
مشاهد مطلب
دوره صفر تا صد آشنایی با چک -پاس چک برگشتی از طریق شکایت کیفری و حقوقی – قسمت هشتم

در این مقاله به بررسی طرح شکایت کیفری و شکایت حقوقی در دادگاه علیه صادرکننده چک می‌پردازیم و تفاوت‌های این دو روش با همدیگر بررسی می‌شود.

برچسب‌ها : ,
برگشت چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
مشاهد مطلب
دوره صفر تا صد آشنایی با چک – پاس چک برگشتی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک – قسمت هفتم

یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای پاس چک برگشتی این است که با در دست داشتن لاشه چک و گواهی عدم پرداخت از بانک به اداره ثبت اسناد واملاک مراجعه کنید.

برچسب‌ها : ,
چک برگشتی
مشاهد مطلب
دوره صفر تا صد آشنایی با چک -با چک برگشتی چه کاری انجام دهیم؟- قسمت ششم

بنا به هر دلیلی که شما چک را برگشت زده باشید و اکنون یک چک برگشتی در دست داشته باشید مراحلی که در ادامه می‌آید را می‌توانید در پیش بگیرید:

برچسب‌ها : ,
چک برگشتی
مشاهد مطلب
دوره صفر تا صد آشنایی با چک – چه زمانی چک را برگشت بزنیم؟ – قسمت پنجم

در این درس به موضوع چک برگشتی پرداخته‌ایم و حالت‌هایی را بررسی کرده‌ایم که شما به عنوان ذینفع یک چک در بانک با آن مواجه می‌شوید.

برچسب‌ها : ,
نکات امنیتی چک
مشاهد مطلب
دوره صفر تا صد آشنایی با چک- نکات امنیتی در رابطه با چک -قسمت چهارم

اگر در مواجهه با چک، زمانی که خودتان صادرکننده هستید یا دریافت کننده هستید نکات امنیتی چک را رعایت کنید از بسیاری اتفاقات ناگوار مالی به دور خواهید بود.

برچسب‌ها :
مبلغ چک
مشاهد مطلب
دوره صفر تا صد آشنایی با چک- نحوه نوشتن چک عادی به صورت صحیح -قسمت سوم

یکی از مخاطراتی که چک عادی با خود به همراه دارد به هنگام نوشتن و صدور آن ایجاد می‌شود. در این نوشته طرز نوشتن صحیح یک چک بانکی را با هم مرور می‌کنیم و سپس در درس بعدی نکات امنیتی راجع به چک را خواهیم گفت.

برچسب‌ها :
چک عادی
مشاهد مطلب
دوره‌ی صفر تا صد آشنایی با چک – چک چیست -قسمت دوم

چک عادی عمومی‌ترین نوع چک در بازار می‌باشد که صادر کننده‌ی آن دارای حساب جاری در بانک است و گیرنده‌ی این نوع چک می‌تواند هم خود صادرکننده چک باشد هم …

برچسب‌ها :
آشنایی با چک
مشاهد مطلب
دوره‌ی صفر تا صد آشنایی با چک -لزوم آشنایی با چک-قسمت اول

یک دوره آموزش عالی که شما را با صفر تا صد چک و قوانین مربوط به آن آشنا می‌کند. در این دوره آشنایی با چک ابتدا به ضروت این آموزش می‌پرازیم.

برچسب‌ها :
سبک زندگی مالی
مشاهد مطلب
آزمونی برای شناسایی سبک زندگی مالی

در مورد سبک زندگی مالی خود فکر کنید. از طریق آزمون زیر می‌توانید تا حدودی با سبک زندگی مالی خودآشنا شوید. پس به سوالات آن با دقت و سریع جواب بدهید.

برچسب‌ها :
آموزش های مالی
مشاهد مطلب
هر چه سریع‌تر آموزش مالی خود را شروع کنید

در هر سنی که هستید اگر تاکنون در مورد سواد مالی و مدیریت امور مالی خود کاری نکرده‌اید الان بهترین زمان شروع آموزش‌ مالی و ارتقای سطح دانش مالی‌تان است.

برچسب‌ها :
آموزش‌های مالی
مشاهد مطلب
من احساس می‌کنم نمی‌توانم آموزش‌های مالی را فرا بگیرم!

ممکن است کمی در مورد یادگیری آموزش‌های مالی احساس ترس کنیم. امور مالی شامل موضوعاتی نظیر مالیات، بیمه، سرمایه‌گذاری و نرخ بهره است. اما زمانی که یادگیری در مورد هر کدام از این موضوعات را شروع می‌کنید متوجه می‌شوید که

برچسب‌ها :
آموزش مالی
مشاهد مطلب
وضعیت آموزش مالی در ایران چگونه است؟

تعداد بسیار زیادی از دانش‌آموزان و حتی دانشجویان درمورد روش‌های سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و هزینه‌کردن چیزی نمی‌دانند بودجه‌بندی و ترازنامه مالی شخصی و خیلی چیزهای دیگر را اصلا درک نکرده‌اند. در مورد نرخ بهره چیزی نمی‌دانند، بهره‌ی مرکب را درک نکرده‌اند.

برچسب‌ها :
سواد مالی
مشاهد مطلب
چرا اهمیت سواد مالی را درک نکرده‌ایم؟

چرا احساس می‌کنیم مدیریت امور مالی شخصی کاری پیچیده است؟ چرا از آن می‌ترسیم؟ چرا از رفتن به سراغ آن به هر دلیلی طفره می‌رویم؟ چرا به پولی که این همه با زحمت به دست آورده‌ایم اجازه می‌دهیم به راحتی از دست‌مان خارج شود و از بین برود؟

برچسب‌ها :
پول
مشاهد مطلب
چه رابطه‌ای بین پول و سواد مالی وجود دارد؟

پول ابزاری است که امروزه به شدت اهمیت دارد. ماشینی که سوار می‌شویم علاوه بر این که وسیله‌ی حمل و نقل است پیغامی واضح در مورد سطح درآمد و رفاه ما دارد

برچسب‌ها :
سواد مالی
مشاهد مطلب
تعریف دقیق سواد مالی و تاثیر آن بر زندگی ما

سواد مالی مهارتی است که اغلب افراد احساس می‌کنند آن را دارند اما در عمل تعداد بسیار اندکی آن را در زندگی مالی خود به کار می‌گیرند.

برچسب‌ها :
شاخص جینی
مشاهد مطلب
ویدیو: آموزش مفهوم شاخص جینی

اختلاف ثروت موجود در جامعه در اقتصاد با عنوان «نابرابری توزیع ثروت» بیان می‌شود و «شاخص جینی» شاخصی است که میزان این نابرابری را در جامعه نشان می‌دهد.

برچسب‌ها :