چهار تعهد برای رسیدن به موفقیت
مشاهده مطلب
چهار تعهد برای رسیدن به موفقیت

از شما می‌خواهم که در طی مطالعه این مجموعه مقالات در رابطه با معجزه سحرخیزی و نیز برای موفقیت و دست‌یابی به اهدافی که دارید چهار تعهد برای خود ایجاد کنید. این تعهدها پایه و اساس دست‌یابی به معجزات سحرخیزی و موفقیت‌های بعد از آن را فراهم می‌کند.

برچسب‌ها :