دوره عملی افزایش قدرت ذهنی در بیست روز
مشاهده مطلب
دوره بیست روزه افزایش قدرت ذهنی برای دانش‌آموزان

در این دوره آموزشی ما بحث را از جایی شروع می‌کنیم که معمولا کتاب‌های کمک‌درسی و کمک‌آموزشی در آن نقطه به پایان می‌رسند،یعنی از «افکارمان!»در این دوره آموزشی قصد داریم شما را بیدار کنیم تا به نحوی پایدار، قوی‌ترین، موثرترین و در عین‌حال کم‌هزینه‌ترین ابزار برای موفقیت در تحصیل را به کار بندید.و این ابزار چیزی نیست جز قدرت ذهنی و روانی خودتان.

برچسب‌ها :