شفافیت در بورس
مشاهده مطلب
سرمایه‌گذاری در بورس چه مزایایی دارد؟ (امنیت در سرمایه‌گذاری)- قسمت دوم

یکی از مهم‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در بورس، امنیت در سرمایه‌گذاری و برخورداری از حمایت قانون و مقررات است. شفافیت در بورس یاد می‌شود باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران در شرایط یکسان و عادلانه از نظر میزان دسترسی به اطلاعات تصمیم‌گیری کنند. بنابراین می‌توان سرمایه‌گذاری در بورس را یک سرمایه‌گذاری کاملا شفاف دانست.

برچسب‌ها :