خاصیت اهرمی پول
مشاهده مطلب
آیا با خاصیت اهرمی پول در معاملات و سرمایه‌گذاری‌های خود آشنایی دارید؟

در دورانی به سر می‌بریم (بهار ۹۷) که رکود اقتصادی به چهارمین سال خود می‌رود در این اوضاع قدرت اهرم‌های پولی بیش ازپیش آشکار می‌شود. خاصیت اهرمی پول نقد اغلب در حالت رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی بسیار تشدید می‌شود درحالی که در دوران رونق این گونه نیست.

برچسب‌ها :