آجرهای هدف
مشاهده مطلب
اهمال‌کاری و زمان‌بندی کردن اهداف (بخش ششم)

ترکیب یک هدف بد با با ویژگی دلهره‌آور، معجون خوش‌مزه‌ای برای میمون بازیگوش ایجاد می‌کند.

فقط به خاطر اینکه شما یک هدف را از حالت بد خارج کردیده‌اید به این معنی نیست که هنوز خیلی بزرگ و رعب‌آورنیست.

برچسب‌ها :