اهمال‌کاری
مشاهده مطلب
اهمال‌کاری و زمین بازی تاریک (بخش سوم)

تصمیم ‌گیرنده منطقی به تنهایی بسیارعالی عمل می‌کند و همیشه کارها را سر وقت انجام می‌دهد، اما در مواجهه با میمون بازیگوش، بسیار ضعیف عمل می‌کند و هیچ کنترلی بر این میمون ندارد. و اهمال‌کاری از همین بخش ناشی می‌شود.

برچسب‌ها :