جنگل تاریک
مشاهده مطلب
اهمال‌کاری و اقدام (بخش هفتم)

این‌جوری نیست که افراد دچار اهمال‌کاری، اقدام‌کردن را دوست نداشته‌باشند. دلیل این کار این است آنها لحظه انجام کار در آینده را بدون حضور میمون بازیگوش تجسم می‌کنند. افراد اهمال‌کار هنگامی که به آینده، فکرمی‌کنند، میمون بازیگوش را لحاظ نمی‌کنند.

برچسب‌ها :