تربیت مالی
مشاهده مطلب
چه آموزه‌هایی برای تربیت مالی فرزندان خود دارید؟

در این نوشته کوتاه قصد داریم شما را با نکاتی که در کتاب «همسایه بعدی میلیونر» نوشته «توماس جی استنلی» در رابطه با تربیت مالی فرزندان بیان شده آشنا کنیم.

برچسب‌ها :