خطای بقا
مشاهده مطلب
خطای بقا در سرمایه‌گذاری

در کتاب هنر شفاف اندیشیدن از خطایی سخن به میان آمده است به نام «خطای بقا». خطای بقا یعنی افراد دایما احتمال موفقیت خود را زیاده از حد تخمین می‌زنند. هنگام سرمایه‌گذاری کردن احتمال وقوع این خطا بسیار وجود دارد.

برچسب‌ها :