خرید از روی خجولی
مشاهده مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت خرید از روی خجولی – قسمت پنجم

بررسی یکی از عادت‌های بد خرید کردن به عنوان خرید از روی خجولی در این نوشته مورد بحث قرار گرفته است و راهکارهایی برای اجتناب از آن معرفی شده است.

برچسب‌ها :