ریسک سرمایه‌گذاری
مشاهده مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- ریسک سرمایه‌گذاری -قسمت نوزدهم

ریسک سرمایه‌گذاری شامل هر نوع عدم قطعیت در رابطه با سرمایه‌گذاری شماست که می‌تواند به نحوی تاثیر منفی بر روی سرمایه و سود حاصل از آن بگذارد.

برچسب‌ها :