صندوق ضروری پول
مشاهده مطلب
دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- پس‌انداز و صندوق ضروری پول -قسمت چهاردهم

اولین برنامه پس‌انداز خود را برای ایجاد صندوق ضروری پول اختصاص دهید و تا مبلغ این صندوق تکمیل نشده است لازم نیست در فکر پس‌انداز دیگری باشید.

برچسب‌ها :