علم اعداد
مشاهده مطلب
چقدر با اعداد احساس راحتی می‌کنید؟

چقدر نسبت به اعداد حساس هستید و اعداد چقدر در زندگی شما نقش بازی می‌کنند؟ وقتی نوبت به امور مالی می‌رسد نقش اعداد و تاثیری که بر تصمیم‌گیری‌هایمان دارند بسیار پررنگ‌تر از هر چیز دیگری است.

برچسب‌ها :