مالی رفتاری
مشاهده مطلب
مالی رفتاری – مقدمه

شاخه‌ای از علم اقتصاد با نام «مالی رفتاری» سعی می‌کند با ترکیب نظریه‌های روانشناسی در کنار نظریه‌های پایه‌ای علم اقتصاد به توجیه این پارادوکس بپردازد.

برچسب‌ها :