سواد مالی
مشاهده مطلب
تعریف دقیق سواد مالی و تاثیر آن بر زندگی ما

سواد مالی مهارتی است که اغلب افراد احساس می‌کنند آن را دارند اما در عمل تعداد بسیار اندکی آن را در زندگی مالی خود به کار می‌گیرند.

برچسب‌ها :