سواد مالی
مشاهده مطلب
آیا یادگیری سواد مالی برای ثروتمندان لازم است؟

بیان لزوم یادگیری سواد مالی برای تمامی اقشار جامعه ازفقرا گرفته تا ثروتمندان و این که این نوع آموزش‌ها برای ثروتمندان ضرورت بیشتری دارد

برچسب‌ها :