شکایت کیفری
مشاهده مطلب
دوره صفر تا صد آشنایی با چک -پاس چک برگشتی از طریق شکایت کیفری و حقوقی – قسمت هشتم

در این مقاله به بررسی طرح شکایت کیفری و شکایت حقوقی در دادگاه علیه صادرکننده چک می‌پردازیم و تفاوت‌های این دو روش با همدیگر بررسی می‌شود.

برچسب‌ها : ,