شاخص جینی
مشاهده مطلب
ویدیو: آموزش مفهوم شاخص جینی

اختلاف ثروت موجود در جامعه در اقتصاد با عنوان «نابرابری توزیع ثروت» بیان می‌شود و «شاخص جینی» شاخصی است که میزان این نابرابری را در جامعه نشان می‌دهد.

برچسب‌ها :