ریچارد تیلر
مشاهده مطلب
مالی رفتاری – پدیدآورندگان

علم مالی رفتاری علمی جدید است که پیشینه‌ی آن در اصل به تحقیقات سه نفر از محققان و پژوهشگران معاصر علم اقتصاد برمی‌گردد. در ادامه به معرفی اجمالی این محققان می‌پردازیم:

برچسب‌ها :