خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه
مشاهده مطلب
مالی رفتاری و خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه – قسمت چهارم

کسانی که وارد بازارهای سرمایه‌گذاری می‌شوند احساس می‌کنند بیشتر افراد در این بازارها دچار ضرر می‌شوند اما در مورد خود حس خوش‌بینی دارند.

برچسب‌ها :