تحلیل SWOT
مشاهده مطلب
مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت هشتم؛ تحلیل SWOT

تحلیل SWOT یک ابزار برنامه‌ریزی است که شرکت‌ها وسازمانها اغلب از آن استفاده می‌کنند. ما می‌خواهیم این ابزار را برای مدیریت امور مالی شخصی خود به کار گیریم.

برچسب‌ها :
ترازنامه
مشاهده مطلب
مدیریت امور مالی شخصی در عمل: قسمت سوم؛ ایجاد فایل ترازنامه

هر سفری از یک مکان معلوم شروع می‌شود و به مکان معلوم دیگری ختم می‌شود. ما در سفر مدیریت مالی قبل از این که لازم باشد به جایی برویم باید بدانیم که موقعیت فعلی که در آن قرار داریم کجاست. صورت‌های مالی می‌توانند دقیقا مکان فعلی‌مان را مشخص کنند.

برچسب‌ها :