سواد مالی
مشاهده مطلب
چرا اهمیت سواد مالی را درک نکرده‌ایم؟

چرا احساس می‌کنیم مدیریت امور مالی شخصی کاری پیچیده است؟ چرا از آن می‌ترسیم؟ چرا از رفتن به سراغ آن به هر دلیلی طفره می‌رویم؟ چرا به پولی که این همه با زحمت به دست آورده‌ایم اجازه می‌دهیم به راحتی از دست‌مان خارج شود و از بین برود؟

برچسب‌ها :