نقشه‌های ذهنی
مشاهده مطلب
نقشه‌های ذهنی و ایجاد ارتباط بین مفاهیم

نقشه‌های ذهنی کاربرد خیلی زیادی در محیط‌های آموزشی دارند، ازطریق نقشه‌های ذهنی می‌توان یک خلاصه تصویری برای امتحان آماده کرد، بخش‌های مختلف یک طرح را در کنارهم قرار داد و حتی برای ارایه یک موضوع هم استفاده کرد. در این مقاله بر روی یکی از محبوب‌ترین کاربردهای نقشه‌های ذهنی صحبت خواهیم کرد، این کاربرد ایجادارتباط بین مفاهیم است.

برچسب‌ها :