پس‌انداز
مشاهده مطلب
پنج نکته مهم در مورد پس‌انداز

در زندگی وقایعی وجود دارد که می‌توانید از قبل برای آن برنامه‌ریزی کنید و پول مورد نیاز آن را پس‌انداز کنید وقایعی از قبیل ازدواج، خرید خانه یا رفتن به دانشگاه قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی هستند.

برچسب‌ها :