کنترل بر پول
مشاهده مطلب
آیا بر امورات مالی خود کنترل دارید؟

آیا احساس می‌کنید که بر پول خود کنترل کامل دارید … یا این که خدای نکرده صورت‌حساب‌های مالی، شما را کنترل می‌کند یا به عبارتی جناب پول بر شما حکم‌رانی می‌کند؟

برچسب‌ها :