تاریخچه پیدایش بورس در ایران
مشاهده مطلب
تاریخچه‌ی پیدایش بورس در ایران

بررسی‌های اولیه‌ی تشکیل بورس در ایران به قرن ۲۰ میلادی و سال ۱۳۱۵ شمسی برمی‌گردد. در آن زمان به درخواست دولت رضاشاه هیاتی متشکل از بازرگانان بلژیکی و هلندی به ایران می‌آیند. این هیات بعد از تحقیق و بررسی، طرح تاسیس و تنظیم اساس‌نامه‌ی بورس در ایران را تنظیم کردند.

برچسب‌ها :