×
ادامه مطلب
اهداف مالی
۲۴ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- پس‌انداز و اهداف مالی -قسمت پانزدهم

ادامه مطلب
صندوق ضروری پول
۲۴ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- پس‌انداز و صندوق ضروری پول -قسمت چهاردهم

ادامه مطلب
دلایل پس انداز
۲۴ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- دلایل پس‌انداز کردن -قسمت سیزدهم

ادامه مطلب
پس انداز کردن
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی- پس‌انداز کردن -قسمت دوازدهم

ادامه مطلب
خرید کردن
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – خرید کردن- جمع‌بندی نهایی- قسمت یازدهم

ادامه مطلب
مستندسازی
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید- مستندسازی اسناد خرید – قسمت دهم

ادامه مطلب
نکات کاربردی ضمن خرید
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید- نکات کاربردی ضمن خرید – قسمت نهم

ادامه مطلب
قانون ۴۸ ساعت
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید-قانون ۴۸ ساعت– قسمت هشتم

ادامه مطلب
تحقیق قیمت
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید- تحقیق قیمت – قسمت هفتم

ادامه مطلب
عادت های خوب در خریدکردن
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب در خرید کردن -بودجه‌بندی– قسمت ششم

ادامه مطلب
خرید از روی خجولی
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت خرید از روی خجولی – قسمت پنجم

ادامه مطلب
عادت های بد در خریدکردن
۲۱ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های بد در خرید کردن – قسمت چهارم