×
ادامه مطلب
خرید کردن
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – خرید کردن- جمع‌بندی نهایی- قسمت یازدهم

ادامه مطلب
مستندسازی
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید- مستندسازی اسناد خرید – قسمت دهم

ادامه مطلب
نکات کاربردی ضمن خرید
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید- نکات کاربردی ضمن خرید – قسمت نهم

ادامه مطلب
قانون ۴۸ ساعت
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید-قانون ۴۸ ساعت– قسمت هشتم

ادامه مطلب
تحقیق قیمت
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب هنگام خرید- تحقیق قیمت – قسمت هفتم

ادامه مطلب
عادت های خوب در خریدکردن
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت‌های خوب در خرید کردن -بودجه‌بندی– قسمت ششم

ادامه مطلب
خرید از روی خجولی
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دوره آموزشی اصول پایه‌ای سواد مالی – عادت خرید از روی خجولی – قسمت پنجم

ادامه مطلب
خرید هوشمندانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸

چگونه خرید هوشمندانه داشته باشیم؟

ادامه مطلب
خریدهای لحظه‌ای
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

از خریدهای لحظه ای و بدون برنامه ریزی پرهیز کنید