×
ادامه مطلب
اعداد
۲۸ اسفند ۱۳۹۸

چقدر با اعداد احساس راحتی می کنید؟

ادامه مطلب
سود مرکب
۲۶ اسفند ۱۳۹۸

سود مرکب و نحوه محاسبه آن

ادامه مطلب
سرمایه گذاری
۲۶ اسفند ۱۳۹۸

سرمایه گذاری | اصول پایه ای سواد مالی – قسمت هفتم

ادامه مطلب
پس انداز کردن
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

پس انداز کردن | اصول پایه ای سواد مالی – قسمت ششم

ادامه مطلب
عادت های خوب در خریدکردن
۲۲ اسفند ۱۳۹۸

عادت های خوب در خرید کردن | قسمت پنجم

ادامه مطلب
عادت های بد در خریدکردن
۲۱ اسفند ۱۳۹۸

عادت های بد در خرید کردن | قسمت چهارم

ادامه مطلب
خرید کردن
۲۰ اسفند ۱۳۹۸

خرید کردن | آموزش سواد مالی – قسمت سوم

ادامه مطلب
حوزه های مرتبط با سواد مالی
۲۰ اسفند ۱۳۹۸

حوزه های مرتبط با سواد مالی | قسمت دوم

ادامه مطلب
سواد مالی
۲۰ اسفند ۱۳۹۸

آموزش سواد مالی | اصول پایه ای – درس اول

ادامه مطلب
مدیریت امور مالی شخصی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

نکات مهم در صورت های مالی | قسمت هفتم

ادامه مطلب
مدیریت امور مالی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

تحلیل Swot | لزوم تحلیل و ارزیابی اسناد مالی – قسمت ششم

ادامه مطلب
بودجه بندی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

بودجه بندی در مدیریت امور مالی شخصی | قسمت پنجم

ادامه مطلب
۲۲ تیر ۱۳۹۸

گردش وجوه نقد در مدیریت امور مالی شخصی | قسمت چهارم

ادامه مطلب
ترازنامه
۴ تیر ۱۳۹۸

ترازنامه در مدیریت امور مالی شخصی | قسمت سوم

ادامه مطلب
مدیریت امور مالی
۴ تیر ۱۳۹۸

ذخیره و نگهداری اسناد مالی | قسمت دوم

ادامه مطلب
مدیریت امور مالی
۴ تیر ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی شخصی در عمل | قسمت اول

ادامه مطلب
استقلال مالی
۴ تیر ۱۳۹۸

خودشناسی جهت رسیدن به استقلال مالی

ادامه مطلب
برنامه‌ریزی
۳ تیر ۱۳۹۸

آیا برای پولی که دست تان می رسد برنامه ریزی مالی دارید؟